Avtor: Marko Glavač (ALUO),
Programiranje: Klavdija Krivec (FRI), Simon Gotlib (FRI), Anže Jamnik (FRI)

Releve

Interaktivna instalacija

Ideja in vsebinska podlaga za izvedbo projekta je delo študenta Akademije, Marka Glavača. Avtor si je projekt zamislil kot povezavo med gibanjem oseb v prostoru in projekcijo. Gre za interaktivni happening, umetniško delo, ki zaživi le s pomočjo sodelovanja gledalcev. V prostoru je podij s petimi svetlobnimi točkami, ki jih spremljamo preko kamere. Na steni se predvaja projekcija vrtenja kipa. V primeru, ko osebe pokrijejo svetlobne točke in jih zapustijo, kamera zazna gibanje na točkah, zaradi česar se sproži projekcija razbitja kipa z glasbo. Projekcija prikazuje razbitje kipa na kose ter vrtenje kosov v različnih barvah. Ob vrnitvi oseb na svetlobne točke se projekcija zaključi in glasba utiša. Spet se predvaja vrtenje kipa brez glasbe. Za krmiljenje projekcije glede na gibanje oseb v prostoru je bila uporabljena platforma SmartWall. Sistem spremlja svetlobne točke preko kamere ter beleži prisotnost ali odsotnost gibanja na točkah. Video animacije z glasbo so bile oblikovane s pomočjo programov za obdelavo videa in zvoka. Za povezavo detektiranja gibanja in proženja animacij pa je bila napisana aplikacijo v programskem jeziku C# v razvojnem okolju Microsoft Visual Studio 2005. Za ta namen je bil oblikovan tudi grafični uporabniški vmesnik.

14_r1.jpg