Avtor: Jelena Bracun (ALUO)
Programiranje: Matija Likar (FRI), Miha Pušlar (FRI)

TIME/SPACE

Interaktivna instalacija

Projekt je zamišljen kot manipulacija Časa in prostora. KonČni produkt je prostor v katerem se projecirajo interpretacije doživljanja Časa, ki se mešajo s trenutnim premikanjem obiskovalca po prostoru. Obiskovalec s svojo prisotnostjo in gibanjem spreminja Čas v prostoru. Umetniški del projekta je bil narejen s strani Jelen Bračun, ki je poskrbela za abstraktne videoposnetke, tehniČni del pa sva izpeljala študenta Fakultete za raČunalništvo in informatiko, Miha Pušlar in Matija Likar. Prostor v katerem bo projekt predstavljen, je velik približno 6x6 metrov. Za izvedbo sta potrebna dva prenosna raČunalnika, dve spletni kameri in dva projektorja. Spletni kameri in projektorja so namešČeni na stropu. Kameri delujeta kot detektor gibanja in tako zaznata pomik osebe v prostoru. Ko je pomik v delu prostora zaznan se na steni prevrti nakljuČna projekcija. Projektorja predvajata dva oz. tri posnetke. Celoten tehnicna rešitev je narejena v programskem jeziku Java. Program deluje tako, da zajema sliko s spletne kamere v realnem Času in jo obdeluje. Ko zazna predmet gibanja, ki je v tem primeru oseba, sproži predvajanje video posnetka. Le-ta se predvaja 10 sekund oz. tako dolgo kot doloČimo sami nato pa se vse skupaj ponovi.

13_ts.jpg