Avtor: Joanna Zając-Slapničar (ALUO)
Programiranje: Vesna Bitenc (FRI)

Družinski album

Fotografije v albumih pripovedujejo zgodbe. Izbor, kaj je vredno ovekovečiti, je rezultat subjektivnega pogleda fotografa.
Rojstvo otroka je eden pomembnejših dogodkov v vsaki družini. Novorojenček hitro raste in družina sproti beleži trenutke.

Aplikacija na levi strani (prvi zaslon) predvaja video posnetek z utrinki prvih mesecev novorojenke. Uporabnik najprej izpolni kratko anketo z demografskimi podatki za statistične potrebe. Nato dobi možnost zajema slik iz videlo posnetka. Slike se prikažejo v albumu na desni strani (drugi zaslon). Album sestavlja 12 slik, ki se tudi shranijo na disk. Uporabnik lahko svoje slike tudi briše. Ko program čaka na naslednjega uporabnika in med izpolnjevanjem ankete se na desni strani predvajajo slike iz že posnetih albumov.

Vsa interakcija poteka preko tipkovnice (na zaslonu so sprotna navodila). Podatki iz ankete se shranijo v txt datoteko, slike se shranjujejo v jpg formatu. V ločeni txt datoteki se beleži zaporedna številka uporabnika. Skupaj h demografskim podatkom iz ankete se naknadno shranijo tudi podatki o tem, kje je bila zajeta slika (za določanje čustvene vrednosti slike).

Za morebitno naknadno statistično obdelavo (npr. v MS Excel-u), se vsi podatki o polnih albumih (12 slik) shranjujejo v datoteko "zaIzvozPodatkov.txt".

Aplikacija je narejena v odprtokodnem programskem jeziku Processing 1.0.3, uporabljen je tudi razred bufferImage in knjižnica GSVideo.

Uporabniški vmesnik je v angleščini.

18_da2_v2.jpg
       
18_da1.jpg