Avtor: Matija Jašarov (ALUO)
Programiranje: Darko Gavrič (FRI), Matic Končan (FRI)

Interact

Predstavitev projekta

• imamo dve osebi in za vsako osebo se preko videa odvija neka zgodba

• ko se posamezen video konča, se vsaka oseba lahko odloči za enega od dveh odgovorov (odločitev)

• izbrani odločitvi vplivata druga na drugo iz česar sledi nadaljevanje zgodbe obeh oseb

• vpleteni osebi se ne poznata in tudi ne poznata odločitve druge osebe

• zato tudi ne vesta kako bo odgovor druge osebe vplival na nadaljevanje zgodbe

• kombinaciji odgovorov lahko pripeljeta do osmih različnih zaključkov

Opis rešitve

• projekt je bil izdelan v programu Processing

• interakcija je izvedena z uporabo Client-Server tehnologije

• za komunikacijo se uporablja TCP/IP protokol

• videi (QuickTime) so shranjeni na obeh računalnikih

• za izvedbo dogodkov sva izdelala poseben objekt (razred)

• med uporabnikoma (računalnika) se prenaša samo številka dogodka v objektu in številka odgovora

21_21screenshot4.png
       
21_21screenshot1.png
       
21_21screenshot2.png
       
21_21screenshot3.png