Avtor: Sonja Vuk (ALUO)
Programiranje: Gašper Forjanič (FRI), Dušan Šmitran (FRI)

Interaktivna instalacija

Povzetek - Gre za vsakodnevno izmenjavanje moči v vsakdanjem življenju. Velikokrat je nekdo nadrejeni, drugi pa podrejeni. Želimo zaznati odziv osebe ob soočenju z agresivno in žaljivo osebo in temu primerno interaktivno odreagirati.

Ključne besede – Agresija, Detekcija obraza, Python, ELMAR, Slovenija

V članku je predstavljen projekt, katerega idejo študentke Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, sva tehnično izvedla študenta Fakultete za računalništvo in informatiko. Idejna avtorica Sonja Vuk, si je projekt zamislila, tako da bi omogočala interaktivno odzivanje na vsakodnevno agresijo v pogovorih.

V vsakodnevnem življenju smo pogostokrat izpostavljeni vsakodnevnim agresijam in pasivnosti, ki je rezultat kompleksnih razmerij med ljudmi.

Projekt usmerja pozornost k tem, da je vsak izmed nas izpostavljen od nas. Vsak odreagira drugače, odvisno od razpoloženja in karakterja.

Projekt obravnava vsakodnevno izmenjavanje moči v komunikaciji medsebojnih razmerjih ljudi v vsakdanjem življenju. Velikokrat je ena izmed oseb nadrejena, druga pa temu posledično podrejena. Nadrejeni kontroli potek, smer in vsebino pogovora, drugi pa le odreagira in se podreja situaciji, ki jo nadrejeni določa.

S tem projektov želimo prikazati aspekt našega karakterja, ki ga se ga včasih ne zavedamo, saj je za nas nekaj vsakdanjega. S projektom bi dali osebam možnost videnja svoje lastne percepcije, ki se pojavi v stresnih situacijah.

Poglejte si video predstavitev

45_image006.jpg
       
45_image001.jpg
       
45_image003.jpg