Avtor: Sonja Vuk (ALUO)
Programiranje: Matjaž Poljanšek (FRI), Nataša Knez (FRI)

Katero igro igraš

Projekt Relaksacijska soba je interaktivna video predstava, ki ima izobraževalni namen. Video posnetki se menjavajo, glede na to, kam se je neka oseba usedla, torej glede na njeno »ego« vlogo: otrok, starš ali odrasel. Videi prikazujejo konflikte med mladimi in reševanje le teh glede na ego vlogo osebe.

V sobi, ki je podobna učilnici, je več stolov. Trije stoli simbolizirajo določeno »ego« vlogo in sicer: otroka, starša in odraslega človeka. Postavljeni so skupaj na sredini sobe. Ostali stoli (4-6) pa so neurejeno razporejeni v drugem delu sobe. Na tri stene se projecirajo trije videi, ki prikazujejo različne situacije iz življenja mladih (predvsem fizično in verbalno naslije, npr. izzivanje, zastraševanje, pretep, itd.). Projekcija na steni naravnost se aktivira, ko se neka oseba usede na enega izmed neurejeno razporejenih stolov. Če se neka oseba usede na drug stol, se preklopi na video, ki prikazuje drugo vrsto konflikta. Ostali dve projekciji se aktivirata, ko se oseba usede na enega izmed »ego« stolov (starš, odrasel, otrok). Aktivira se tista projekcija na steni, ki je najbližje stolu, na katerega se je oseba usedla. Hkrati se aktivira tudi projekcija na nasprotni strani sobe. Na steno se v spodnji kot projecira tudi slika oz. video osebe, ki sedi na stolu. Projekt je izdelan s pomočjo dveh programov: Smart Wall in vvvv. Smart Wall je programski paket, ki omogoča krmiljenje prikazovanja interaktivnih vsebin s spreminjanjem položaja v prostoru. Vvvv pa je programsko orodje za obdelavo videa v realnem času, ki temelji na programiranju s pomočjo grafičnih elementov.

4_kii1.png
       
4_kii2.jpg