Avtor: Zoran Poznič (ALUO)
Programiranje: Andrej Hočevar (FRI), Rok Avbar (FRI)

ORATOR II

Izvleček – V projektu smo se ukvarjali z detekcijo prihajajočih osebkov v dano sobo. Ob prihodu smo ji dodelili identiteto, ki se je čez čas izgubila. Cilj je bil predtaviti zmešnjavo identitet dandanes.

Ključne besede – identiteta, zmešnjava, video detekcija

Projekt spade v temo “Image and Video Processing”.
Projekt je bil zastavljen, da ob prihodu osebe v sobo, ga program zazna in se sproži program, ki ti dodeli identiteto, jo izpiše na ekran ter zvočno ponavlja nekaj sekund, vsakič tišje.
Cilj je bil, da ob prihodu več oseb zaporedoma narediti zmedo, tako zvočno kot slikovno, ki vlada v današnjem hitrem življenju.

39_orii2.png
       
39_orii1.png