Avtor: Matija Brumen (ALUO), mentor: prof. Srečo Dragan
Programiranje: Grega Pompe (FRI)

Panorama »Po Evropi«

Projekt, lahko ga poimenujem Po Evropi, vključuje video posnetke, narejene s kompaktnim digitalnim fotoaparatom. Nekaj posnetkov je predstavljenih v isti obliki, kot so bili posneti, nekaj jih je zmontiranih kasneje v post-produkciji, tako slika kot zvok, ki sem jih naredil s pomočjo računalniškega programa Adobe Premiere.

Posnetki so bili narejeni v letih 2007 – 2009 v raznih krajih Evrope, v katere sem potoval, tam študiral ali jih kako drugače obiskal. Ko so nastajali, niso nastajali z zavestjo o tokratnem projektu, ker o le-tem seveda takrat še niti nisem nič vedel, pač pa so nastajali spontano kot sprotni dokumenti, kot beleženje časa in prostora, v katerem sem bil. Tako sem se ob začetku tega projekta oz. z vključitvijo vanj odločil, da bi bilo zanimivo zbrati na kup vse te posnetke, ki so se nakopičili v raznih digitalnih mapah na raznih računalnikih, zunanjih diskih in na internetu, ter jih povezati, vse pod skupno streho širše lokacije, torej Evrope, in moje izkušnje, mojih poti po Evropi, zaradi katerih so sploh nastali.

Tehnična izvedba projekta je potekala v Adobe Flash CS4.

Način predstavitve posnetkov:
Uporabnik vidi zemljevid evrope, na katerem so označena mesta, ki jih je Matija obiskal in posnel video. Nato se uporabnik odloči za eno od njih tako da klikne na ime kraja (npr. Bentke). Sproži se animacija približevanja proti kraju in ko se dovolj približa se pokaže video, ki se samodejno zažene. Video ima kontrole »play/pause«, drsno površino, ki prikazuje časovno pot predvajanja in pa »mute« gumb. Ko uporabnik vidi video do konca (ali ko se ga naveliča) lahko klikne »nazaj«, ki ga pripelje na zemljevid evrope.

47_flash.jpg