Avtor: Marko Glavač (ALUO)
Programiranje: Aleksander Pejčić (FRI), Gašper Završnik (FRI)

PICI

Glavna ideja avtorja je vzpostaviti diskurz med materialnimi nosilci v realnem in virtualnem prostoru. V realni 3D postavitvi je omogočena percepcija likovnega dela v klasičnem pomenu. Skulptura je zgrajena iz materiala, ki je prozoren in omogoča svetlobnim telesom, da iz notranjosti svetlobo proicirajo na površino skulpture. V smislu razširjenega polja diskurza pa je v formo umeščeno tudi zvočno telo. Zazanavanje podobe udeleženca se vzpostavi na podlagi materialno-svetlobnega nosilca in zvočnega nosilca. V stik z formo prihaja s pomočjo realnega in virtualnega prostora. Presežek je zagotovljen v smislu prehajanja med svetovi (realen - galerija in virtualen – internet,telefonski pogovor). PICI omogoča gledalcu oblikovati vsebino po njegovi želji. Svetlobo lahko oblikujejo s pomočjo vmesnika poleg skulpture oz. spletne strani. Zvok pa določajo s pomočjo SMS sporočil in sintetizatorja govora.

42_pici1.jpg