Avtor: Sonja Vuk (ALUO)
Programiranje: Anže Rehar, Tadeja Kadunc (FRI)

Katero igro igraš

Vsebinski del projekta temelji na osnovah transakcijske analize, po kateri se v vsakem izmed nas nahajajo tri ego stanja: Starš, Odrasel in Otrok. Posamezna vloga zajema različne reakcije in poglede na svet. Tematika je nasilje med mladimi in kako se različne konfliktne situacije (zasmehovanje vrstnikov, provociranje itd.) lahko rešujejo s pomočjo komunikacije skozi te tri spektre. Ta interaktivna video inštalacija z izobraževalnim namenom pa je sestavljena iz dveh delov, in sicer prostora, v katerem so razporejeni "šolski" stoli ter treh stenskih projekcij, katerih predvajanje zavisi od obiskovalčeve izbire stola. Ob prosti steni bi bili postavljeni trije stoli, ki predstavljajo posamezne ego vloge: Starš, Odrasel, Otrok, ostali pa prosto razporejeni po prostoru (4-6). Glede na to, mimo katerega stola bi se obiskovalec sprehajal in kam bi se zatem usedel, se predvajajo povezani videoposnetki nasilja na eni projekciji, zornega kota izbrane vloge na drugi projekciji in možna rešitev situacije na tretji.

54_shemaprojekta.jpg