Avtor:Ana Schaub (ALUO)
Programiranje: Iztok Žužek, Darja Eržen (FRI)

SuperHeros web page

S projektom Super Heros Web Page je hotela idejna vodja Ana Schaub omogočiti
obiskovalcem spletne strani Super Heros, izražanje svojih izkušenj in mnenj o
super junakih današnjega časa in sicer skozi video, sliko in tudi besedo.

Tako je lanski projekt »združevanje videa z animacijo na temo Super junaki«
prerasel v preprost spletni portal. Portal je oblikovala Ana sama,
funkcionalnosti pa sta dodala spletna programerja Darja in Iztok.

Spletna stran: SuperHeros

57_viewvideo.jpg
       
57_viewcomics.jpg