Avtor: Rok Kleva Ivančič (ALUO),
Programiranje: Ales Matijevic, Bojan Pikl, Damir Balija, Sinisa Ribic (FRI)

Konstrukcija in destrukcija zvoka

Zvok ljudje zaznavamo z razlicnimi cutili in na razlicne nacine. Zvok ima velik
pomen v zivljenju posameznika saj vpliva na nasa custva. Spreminja doje-
manje sveta posameznika, tako nas pripravi na ples, spravi v dobro voljo in
velikokrat lahko pomaga pri premagovanju tegob in tezav. Projektno delo ime-
novano konstrukcija in destrukcja zvoka predstavlja sodelovanje med studenti
Fakultete za racunalnisto in informatiko in Akademijo za likovno umetnost in
oblikovanje. V sklopu projekta smo vkljucili znanje iz podrocja interaktivnega
oblikovanja in znanje iz podrocj racunalnistva. Razvili in predstavili smo inte-
raktivno umetnisko instalacijo, kjer se z uporabo racunalniske opreme, kamere
in projektorja spremlja cloveka v prostoru in glede na njegovo pozicijo izvaja
kostrukcija in destrukcija zvoka. Gibanje cloveka smo, s pomocjo cloveka pri-
kazali tudi na projecirani vizualizaciji.