Avtor: Tjaša Zmrzlak (ALUO,
Programiranje: Sandi Gec, Dunja Rosina (FRI)

Perkmandeljc

Za panoramo si je avtorica Tjaša Zmrzlak izbrala temo iz domačega okolja (Trbovlje) in sicer
rudniskega škrata Perkmandeljca. Igralec igre se s premikanjem roke premika med različnimi predmeti v rudniku in s tem proži akcije, ki pa niso vnaprej točno definirane. Čeprav smo z gibom
nakazali, da žzelimo, da se škrat premakne do luči ali zaklada, ni nujno, da se bo to zgodilo, četudi
je za akcijo vecja verjetnost. Animaciji so dodani tudi elementi zvoka (smeh šskrata, premikanje skozi scene, prevrnitev vozička . . . ).

67_erkmandeljc3.jpg
       
67_erkmandeljc2.jpg
       
67_erkmandeljc1.jpg
       
67_erkmandeljc4.jpg