Avtor: KLARA KOTNIK (ALUO)
Programiranje: Gregor Majcen, Janez Bindas, Mateja Rojko, Vesna Glavac, Matej Kocmur, Dominik Pangeršič (FRI)

Free speech area

Gre za interaktivno postavitev v galeriji in hkrati v javnem prostoru mesta. Udeleženec je «biti-v-svetu« priključen na novomedijske komunikacijske naprave, ki mu omogočajo interes in vključenost v aktivno sodelovanje pri trenutnih protestnih dogodkih.

Vsi smo uokvirjeni s časom, prostorom in zgodovinskim trenutkom, v katerem živimo.
Povezani smo z recesijo, krizo v gospodarstvu, predvsem pa s padcem ciljev, morale in
vrednot. Projekt je skonstruiran iz sobe, v kateri so štirje visoki kubusi. Na vsakem se nahaja
list v vprašanji iz posamezne scene. Scene so zaprte enote: protestniki, policisti, politiki in
akademski intelektualci. Vprašanja so skonstruirana enako, a pokrivajo le sceno, kateri
pripadajo. Ob njih lahko razmišljamo o ljudeh in dejstvih posamezne scene. Vprašanja so
sestavljena tako, da naj bi vsak obiskovalec poskušal stopiti v kožo oseb iz scene, predvsem
pa so namenjena, da bi obiskovalci razmislili, kaj lahko naredi sam zase. Obiskovalec se okoli
kubov prosto giba. Na eni izmed kubov so tudi postavljene slušalke z mikrofonom. Ko
obiskovalec izbere posamezen list z vprašanji, se začne projicirati video iz izbrane scene na
steno. To obiskovalcu povzroči zvočno-svetlobno motnjo, zaradi katerega se obrne k steni in
odgovarja na vprašanja z lista s pomočjo slušalk z mikrofonom, ali pa o vprašanjih le
razmišlja. Celotno dogajanje spremlja Skype, ki sliko v živo projicira na Akademijo za likovno
umetnost in oblikovanje. Ta enosmerna komunikacija preko Skype-a se lahko preklopi tudi na
dvosmerno, v primeru, da želi obiskovalec, prisoten v video klicu sodelovati. Posnetki
posamezne scene so montaže reportažnih posnetkov s pomenljivo glasbo Wind of change
skupine Scorpions v variacijah. Video gradivo je dostopno na spletni strani YouTube.
Projekt je iz tehničnega vidika sestavljen iz 5 računalnikov, štirje delujejo kot odjemalci, eden
pa je REST strežnik (spisan v Javi), ki prejema podatke iz kamere, pritrjene na stropu nad
štirimi kockami, in zažene ustreznega odjemalca za prikaz video in zvočnega posnetka.
Detektiranje scene je implementirano z uporabo detekcije QR kod (implementirano v jeziku
C++). Ko obiskovalec vzame list z vprašanji, kamera nad kubusi zazna QR kodo, ki se nahaja
pod listom z vprašanji. Vsaka scena ima svojo QR kodo in ko strežnik dobi podatek o odkriti
kodi (ta podatek pridobi s pomočjo kamere), zažene ustreznega odjemalca. Na stropu se
nahajajo tudi štirje projektorji, vsak je usmerjen v eno izmed štirih sten sobe. Vsak odjemalec
je povezan z enim izmed projektorjev, s pomočjo katerega se prikaže video posnetek na steni.
Odjemalec je napisan v programskem jeziku Processing in s pomočjo java knjižnjic. Vsak
odjemalec ima svojo konfiguracijsko datoteko, v kateri ima opisane interesirane pozicije
(akcijske točke). Odjemalec v določenem intervalu preveri REST strežnik in pridobi najnovejše
podatke iz kamere. Te posodobljene podatke primerja s konfiguracijsko datoteko in če se
pozicija ujema, doda željeno akcijo v vrsto (FIFO). Naenkrat se lahko izvaja le ena akcija (npr.
video). Akcija se izbriše iz vrste takoj, ko se konča (npr. konec video posnetka) ali pa v
primeru, ko kamera te pozicije ne zazna več. Takrat se akcija izbriše iz vrste ter ustavi svoje
delovanje tudi, če je se nedokončana.

73_60resize.jpg