Avtor: DAVID WRATNY (ALUO)
Programiranje: Gregor Majcen, Janez Bindas, Mateja Rojko, Vesna Glavac, Matej Kocmur, Dominik Pangeršič (FRI)

Ulice Pirana

V interaktivni prostorski instalaciji obiskovalec vstopa v poglede mesta kot kurzor, ki ga globinsko zaznava »kinect«. Projekt je hkrati interaktivna video projekcija in aktualni
označevalec, ki proizvaja subjektiviteto.

S projektom »Ulice Pirana« lahko spoznamo to staro mistično mesto in tudi samega avtorja.
Bistvo projekta je odkrivanje Pirana in spoznavanje avtorja preko video in zvočnih posnetkov.
Na tleh so zarisane glavne ulice Pirana, po katerih se obiskovalec sprehaja in s tem odkriva
videnje in občutenje Pirana iz vidika avtorja. Na štirih točkah na mapi se nahajata dva video
in dva zvočna posnetka. Vse štiri točke so tesno povezane z avtorjevim odraščanjem v tem
mestu. Ko opazovalec odkrije akcijsko točko, se mu predvaja bodisi zvočni bodisi video
posnetek, odvisno od tega, katero točko je opazovalec prekril.
Iz tehničnega vidika ta projekt vsebuje dva računalnika (eden deluje kot strežnik, drug kot
odjemalec), dva Kinect-a, pritrjena na strop, projektor za prikazovanje video posnetkov ter
zvočniki za predvajanje zvočnih posnetkov. Kinect-a sta pritrjena na strop in tako iz ptičje
perspektive »opazujeta« dogajanje na mapi. Za detekcijo odkritih točk je uporabljen t.i. »blob
detection« (detektiranje gmot), ki se izvaja na strežniku. Ko opazovalec odkrije akcijsko točko,
strežnik pošlje koordinate odjemalcu, ki izvede ustrezno akcijo. Strežnik je napisan v Javi,
»blob detection« pa v C# jeziku. Naenkrat se lahko izvaja ali en video ali en zvočni ali en video
in en zvočni posnetek.

76_54resize.jpg
       
76_56resize.jpg