Leja Hočevar (ALUO), Martin Jakomin (FRI), Karmen Bezlaj (FMF)
Mentor: Srečo Dragan (ALUO), Borut Batagelj, Franc Solina (FRI)

Motus Sonus Simulacrum

Osnovna ideja interaktivne instalacije je pretvorba človeškega giba v digitalno valovanje zvoka in 3D animirane tekočine. S povečevanjem hitrosti gibanja (plesa) se povečuje intenziteta valovanja tekočine, istočasno pa se tekočini spreminja tudi barva - iz mirujoče, hladne, modre barve se spreminja v intenzivno, vročo, rumeno barvo. S tem se spodbuja celostni doživljaj ob gibanju telesa - hitrejše je premikanje telesa (ples), bolj intenziven je slušni in vizualni odziv projekcije.
Namen instalacije je povezati uporabnika z računalnikom, približati digitalni, umetni razum človeškemu. Prikazati odzivnost računalnika, ter povezavo zaznavanja s projekcijo. Pri obiskovalcu razširiti zaznavanje prostora in dojemanje lastnega telesa.
Telo stopi v odnos z zvočno podlago in vizualnimi efekti na projekciji; razširi se zavedanje obstajanja v prostoru, lastnega volumna in vpliva na prostor. Naše meje telesa se zabrišejo; vizualno si lahko predstavljamo valovanje zraka z zamahom roke; vpliv, ki ga imamo na prostor oziroma na okolico. Poleg spremembe v valovanju tekočine se spreminja tudi njena barva ter zvočna podlaga. Vse to vpliva na zaznavanje digitalnega prostora, ter povečuje oziroma stopnjuje prikaz odzivnosti projekcije.

103_007a.jpg
       
103_007b.jpg
       
103_007c.jpg