Gorazd Rajar, Blaž Jeršan, Blaž Meden (FRI)
Mentor: Franc Solina, Borut Batagelj (FRI)

Projekcija dinamičnih vsebin na 3D površino

Ideja projekta je projekcija dinamičnih vsebin na razgibano površino. Aplikacija je bila izdelana s pomočjo ogrodja OpenFrameworks. Uporabljen je globinski senzor Kinect, ki zajema oblak točk – ta oblak po opravljenem procesiranju predstavlja relief površine. Obdelan relief se prikazuje na pripravljeno površino preko projektorja, na katerega je nameščen Kinect. Na tako pripravljenem terenu se zatem prikaže dinamičen sistem delcev, ki predstavlja gibanje vode (ali druge tekočine) v skladu z gravitacijo. Aplikacija ponuja nastavljanje izvirov tekočine, števila delcev, parametra viskoznosti, naključnega faktorja šuma ter ostalih parametrov. Hkrati omogoča prirejanje pogleda na relief ter popravke orientacije reliefa v prostoru.

Video

101_3dsurfaceslika.png
       
101_3dsurfaceslika2.png
       
101_3dsurfaceslika3.png