Možina, David, Petrovčič Klemen (FRI)
Mentor: Tilen Žbona (PEF), Borut Batagelj, Franc Solina (FRI)

Uporaba novih medijev pri poučevanju prostorskega oblikovanja v osnovih šolah

Cilj projekta je bila izdelava programa, ki bo znal zanavati markerje in omogočal manipulacijo z objekti. Implementirana je bila zaznava markerja, katera omogoča tudi rabo lastno izdelanih markerjev. V sklopu manipulacije objektov je bilo implementirano večanje in manjšanje objekta na dva različna nacina. Prvi z vrtenjem določenega markerja in drugi z izdelanima markerjema za spreminjanje velikosti (eden za večanje in eden za manjšanje objekta). Omogočena je tudi menjava tekstur različnih objektov. Prikazanemu objektu lahko s pomočjo markerja za zamenjavo teksture spremenimo teksturo. V sklopu projekta so bili izdelani tudi lastni markerji.

98_m01.png
       
98_m02.png
       
98_m03.png
       
98_m04.png