Gašper Žgajnar, Anže Žitnik (FRI)
Mentor: Franc Solina, Robert Ravnik, Borut Batagelj (FRI)

Vizualizacija gradnje FKKT+FRI

Fakulteta za računalništvo in informatiko (FRI) ter Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) v Ljubljani letos beležita pomemben mejnik. Štiri leta je potekala gradnja novega kompleksa, ki bo omogočal še kvalitetnejši študij in razvoj vse bolj iskanih naravoslovno-tehniških ved.

Pomembne dogodke pa je potrebno ustrezno dokumentirati in arhivirati. Ob začetku gradnje smo na lokacijo gradbišča namestili video kamero, ki je skozi vsa štiri leta na minutni interval beležila potek gradnje. Do konca gradnje je nastala velika baza fotografij, ki jih je bilo potrebno za preglednejši način ustrezno obdelati. Cilj projekta je bil iz ogromnega števila fotografij narediti zgoščen video, ki v približno 90 sekundah na nazoren način prikaže potek celotne gradnje. Poleg videa pa je bil izdelan tudi interaktiven vmesnik v obliki spletne strani, ki uporabniku ponudi nazorno pregledovanje poteka gradnje v obliki časovnega traku.

Video posnetek gradnje

Spletna aplikacija (Google Chrome)

86_gradnja.jpg